Metafizik, Kuantum ve Potansiyelinizdeki Enerji

Metafizik fizik ötesi anlamına gelen felsefe dalıdır. Adını Aristoteles’in Metafizik adlı eserinden alsa da insanlığın varoluşundan beri çeşitli zamanlarda adı değişerek günümüze kadar gelmiştir. Hatta metafizik insandan yani ademden önceki evrendir. Metafizik varlığı ve gerçekliğini araştırır, varlığın özüne inmeye çalışır ve bununla ilgili araştırmalar yapar. Diğer bilimsel kollarla arasındaki en büyük fark varlığı bütünüyle ele almasıdır. Metafizik bakış açısı için varlık incelemesinde canlı-cansız, görünen-görünmeyen, maddi-manevi ayrımları yoktur; varlığı varlık olması bakımından ele alır ve geniş bir bakış açısıyla inceler.

Metafiziğin ele aldığı temel konular içinde varlık, tanrı, zihin, madde, beden, ruh, zaman, nedensellik ve özdeşlik gibi kavramlar vardır. Metafizik felsefesi Aristoteles’in belirlediği 3 ana tema ile adlandırılmıştır. 1.si Varlık bilimi olan ontoloji, 2.si Yaradan kavramını araştıran teoloji ve 3.sü bütün araştırmaların ilkelerini belirlemek üzere yapılan çalışmalardır. Metafizik felsefesi üzerine yapılan araştırmalar derinleştikçe metafizik aşkın ve içkin olmak üzere 2’ye ayrıldı.

İçkin metafizik görünenin ardını araştırmaktadır. Görünen bir cismin neden var olduğunu, nasıl var olduğunu, ardında olan ve var olmasını sağlayan bilinmeyen kavramları araştırır. Metafiziğin bu yaklaşımı, kuantum fiziğinin de önünü açarak madde üzerine daha derin araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Atom altı parçacıklarının bulunmasıyla birlikte maddenin ötesinde enerji olduğunu, hatta maddenin de enerjinin bir formu olduğu bulunmuştur. Özellikle sicim teorisi ve çift yarık deneyi ile atom altı parçacıklarının gözlemci etkisi ile hareketinin değiştiğinin bulunması metafiziğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Her şey enerjidir, insan da bir enerjidir, enerjinin negatif ve pozitif boyutları vardır. İnsan bir varlık olarak sadece görünen kas ve kemik gibi dokulardan oluşan bir canlı değildir. İnsan bu negatif-pozitif enerjilerin arasında ve etkisi altındadır. Bütün bu verilerin ışığında kişinin kendi potansiyel enerjisini bilmesi, enerjisini yönetebilmesi ve pozitif frekansta kalabilmesi için metafizik bir kavram olan Tecelli Ruhsal Bioenerjinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu tekrar açığa çıkmıştır.

Metafiziğin diğer kolu olan aşkın metafizik, maddenin ve görünenin varlığını sorgulamanın çok ötelerine giderek bütün varlığın kaynağını bulmaya yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapar. Mikrokozmoz olan insandan yola çıkarak makrokozmozu anlamayı ya da tam tersi makrokozmozu izleyerek ve anlayarak mikrokozmoz olan insanı çözebilmeyi, yani zerreden tüm aleme ve tüm alemlerden zerreye olan bir döngüdür metafizik. Bu da demek oluyor ki insan görünende ve görünenin ardında (madde ve enerji iç içedir) alemler ile bir bütündür, alemler de insan ile bir bütündür.

Aydınlanmış insanlar, mutasavvıflar, ruhsal öğretilerin başındaki ruhsal öğretmenler metafiziğin bu alanında çalışmalar yaparak ruhlarındaki yüksek bilinci açığa çıkarmış ve kullanmış insanlara açık birer örnektir. İçkin metafizik ile görünenden ve kendinden yola çıkarak kendi ruhsal potansiyelini keşfeden, sadece görünen fizik bedenden ibaret olmadığını anlayabilen insanlar aşkın metafizik ile Bir olana doğru yolculuklarına devam etmektedirler.

Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi olarak metafiziğin felsefi ve ilmi boyutuyla birlikte ruh merkezli arınma ve savunma çalışmaları yapmaktayız. İnsanı metafiziksel bakış açısıyla bütünüyle değerlendirerek ve ruhsal gelişimi ile dünyevi hayatını pozitif enerji boyutunda yaşamalarını amaçlamaktayız. İçkin metafiziksel bakıştan aşkın metafiziksel bilince giden yol ruh ve pozitif enerjiden geçmektedir. Kendi potansiyelini ve kendi enerjisini bilen ve yönetebilen insanlar varlık alemi hakkında bir fikir sahibi olabilir ve bu yolda yürüyebilir. Kendini bilen Rab ’bini bilir diyebiliriz. Bu da ruhsal bir üstattan Tecelli Ruhsal Bioenerji inisiyasyonuyla eğitim almakla olabilir.

Bioenerjiden yararlanabilmenin en etkili yolu da potansiyelinize uygun bioenerji seansı ve eğitimidir. Metafizik alanında çalışmalar yapmış bütün filozof ve düşünürlerin hayatları araştırıldığında, hepsinin büyük inisiye merkezlerinde eğitim aldıkları ve günümüz anlayışıyla bunun kuantum bilimi ve bioenerji sistemi olduğu görülecektir. Üstadımız Cenap Eryılmaz 25 yılı aşkın derin ilimleri ile kişinin ruh potansiyeline uygun Tecelli Ruhsal Bioenerji inisiyasyonunu gerçekleştirmekte ve bu şekilde öğrencilerimizin kendini keşfetme yolculukları başlatılmaktadır.

Ruhsal Metafizik Uzmanlarımızın metafizik arındırma çalışmalarıyla bütün negatif enerji ve etkilerini ortadan kaldırarak danışanlarımızı ve öğrencilerimizi özgürleştirmekte, daha bilinçli ve ruhsal alanda kendini geliştiren insanlar olmalarını sağlamaktayız. Kendini bilme yolunda yürüyebilen insanlar hem dünyevi hayatlarına denge getirmekte hem de ruhsal yolculuklarına devam ederek mikrokozmozdan makrakozmoza olan enerjisel bağlantılarını en yüksek hale getirebilmektedirler. Ben Tecelli Ruhsal Metafizik Uzmanı ve Tecelli Ruhsal Bioenerji Eğitmenlerinden Ali Cihan. Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi ile ilgili faaliyetlerimiz, pozitif frekans ve ruhsal arındırma çalışmalarımız, Tecelli Ruhsal Bioenerji eğitim ve seanslarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.


Gsm 1 : 0506 871 11 44

Gsm 2 : 0530 120 47 97


E Mail : tecelliruhsalmetafizik@gmail.com