Metafizik, Kuantum ve Potansiyelinizdeki Enerji

Metafizik fizik ötesi anlamına gelen felsefe dalıdır. Adını Aristoteles’in Metafizik adlı eserinden alsa da insanlığın varoluşundan beri çeşitli zamanlarda adı değişerek günümüze kadar gelmiştir. Hatta metafizik insandan yani ademden önceki evrendir. Metafizik varlığı ve gerçekliğini araştırır, varlığın özüne inmeye çalışır ve bununla ilgili araştırmalar yapar. Diğer bilimsel kollarla arasındaki en büyük fark varlığı bütünüyle ele almasıdır. Metafizik bakış açısı için varlık incelemesinde canlı-cansız, görünen-görünmeyen, maddi-manevi ayrımları yoktur; varlığı varlık olması bakımından ele alır ve geniş bir bakış açısıyla inceler.

Metafiziğin ele aldığı temel konular içinde varlık, yaradan, zihin, madde, beden, ruh, zaman, nedensellik ve özdeşlik gibi kavramlar vardır. Metafizik felsefesi Aristoteles’in belirlediği 3 ana tema ile adlandırılmıştır. 1.si Varlık bilimi olan ontoloji, 2.si Yaradan kavramını araştıran teoloji ve 3.sü bütün araştırmaların ilkelerini belirlemek üzere yapılan çalışmalardır. Metafizik felsefesi üzerine yapılan araştırmalar derinleştikçe metafizik aşkın ve içkin olmak üzere 2’ye ayrıldı.

İçkin metafizik görünenin ardını araştırmaktadır. Görünen bir cismin neden var olduğunu, nasıl var olduğunu, ardında olan ve var olmasını sağlayan bilinmeyen kavramları araştırır. Metafiziğin bu yaklaşımı, kuantum fiziğinin de önünü açarak madde üzerine daha derin araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Atom altı parçacıklarının bulunmasıyla birlikte maddenin ötesinde enerji olduğunu, hatta maddenin de enerjinin bir formu olduğu bulunmuştur. Özellikle sicim teorisi ve çift yarık deneyi ile atom altı parçacıklarının gözlemci etkisi ile hareketinin değiştiğinin bulunması metafiziğin bioenerji ile ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Her şey enerjidir, insan da bir enerjidir, enerjinin negatif ve pozitif boyutları vardır. İnsan bir varlık olarak sadece görünen kas ve kemik gibi dokulardan oluşan bir canlı değildir. İnsan bu negatif-pozitif enerjilerin arasında ve etkisi altındadır. Bütün bu verilerin ışığında kişinin kendi potansiyel enerjisini bilmesi, enerjisini yönetebilmesi ve pozitif frekansta kalabilmesi için metafizik bir kavram olan Bio enerjinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu tekrar açığa çıkmıştır.

Metafiziğin diğer kolu olan aşkın metafizik, maddenin ve görünenin varlığını sorgulamanın çok ötelerine giderek bütün varlığın kaynağını bulmaya yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapar. Mikrokozmoz olan insandan yola çıkarak makrokozmozu anlamayı ya da tam tersi makrokozmozu izleyerek ve anlayarak mikrokozmoz olan insanı çözebilmeyi, yani zerreden tüm aleme ve tüm alemlerden zerreye olan bir döngüdür metafizik. Bu da demek oluyor ki insan görünende ve görünenin ardında (madde ve enerji iç içedir) alemler ile bir bütündür, alemler de insan ile bir bütündür.

Aydınlanmış insanlar, mutasavvıflar, ruhsal öğretilerin başındaki ruhsal öğretmenler metafiziğin bu alanında çalışmalar yaparak ruhlarındaki yüksek bilinci açığa çıkarmış ve kullanmış insanlara açık birer örnektir. İçkin metafizik ile görünenden ve kendinden yola çıkarak kendi ruhsal potansiyelini keşfeden, sadece görünen fizik bedenden ibaret olmadığını anlayabilen insanlar aşkın metafizik ile Bir olana ( Mutlak Öz - Yaradana ) doğru yolculuklarına devam etmektedirler.

Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi olarak metafiziğin felsefisi ve benzeri şeylerin ötesinde metafiziği Ruhsal ve Bioenerji yönüyle ele alarak Tecelli Ruhsal Bioenerji sistemi ile negatif enerjilerden kurtulma ve benzeri kötü enerjilere karşı buna nazar da dahil bedensel, ruhsal, bilinçaltı, bioenerjisel şifa içerikli çalışmalar yapmaktayız. İnsanı metafiziksel bakış açısıyla bütünüyle değerlendirerek ve ruhsal gelişimi ile dünyevi hayatının negatif boyuttan pozitif boyuta geçmelerini amaçlamaktayız. İçkin metafiziksel bakıştan aşkın metafiziksel bilince giden yol yüksek frekanslı bioenerjiden geçmektedir. Kendi potansiyelini ve kendi enerjisini bilen ve yönetebilen insanlar varlık alemi hakkında bir fikir sahibi olabilir ve bu yolda yürüyebilir. Kendini bilen Rab ’bini bilir diyebiliriz. Bu da ruhsal bir üstattan Tecelli Ruhsal Bioenerji inisiyasyonuyla eğitim almakla gerçekleşebilmektedir.

Bioenerjiden yararlanabilmenin en etkili yolu da potansiyelinize uygun bioenerji seansı ve eğitimidir. Metafizik alanında çalışmalar yapmış bütün filozof ve düşünürlerin hayatları araştırıldığında, hepsinin büyük inisiye merkezlerinde bugünkü adıyla bioenerjiye büyük önem verdiği sırlardan bazılarının ne olduğu günümüz anlayışıyla bunun kuantum bilimi ve bioenerji sistemi olduğu görülecektir. Metafizik Enerji Uzmanı Üstadımız Cenap Eryılmaz 25 yılı aşkın sürde geliştirdiği derin ilimleri ile kişinin ruh potansiyeline uygun Tecelli Ruhsal Bioenerji inisiyasyonunu gerçekleştirmekte ve bu şekilde öğrencilerimizin kendini keşfetme yolculukları başlatılmaktadır.

Ruhsal Metafizik Uzmanlarımızın metafizik arındırma çalışmalarıyla bütün negatif enerji ve etkilerini ortadan kaldırarak danışanlarımızı ve öğrencilerimizi özgürleştirmekte, daha bilinçli ve ruhsal alanda kendini geliştiren bireyler olmaları yolunda eniş içerikli bilgilerle bu alanda yol almalarını sağlamaktayız. Kendini bilme yolunda yürüyebilen insanlar hem dünyevi hayatlarına denge getirmekte hem de ruhsal yolculuklarına devam ederek mikrokozmozdan makrakozmoza olan enerjisel bağlantılarını en yüksek hale getirebilmektedirler. Tecelli Ruhsal Bioenerji Sistemi ile ilgili faaliyetlerimiz, pozitif frekans ve ruhsal arındırma çalışmalarımız, Tecelli Ruhsal Bioenerji eğitim ve seanslarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.


Yazan : Tecelli Ruhsal Metafizik Birimi


İletişim

Gsm : 0530 120 47 97


E Mail : tecelliruhsalmetafizik@gmail.com