METAFİZİK, KUANTUM VE POTANSİYELİNİZDEKİ ENERJİ

Metafizik fizik ötesi anlamına gelen felsefe dalıdır. Adını Aristoteles’in Metafizik adlı eserinden alsa da insanlığın varoluşundan beri şuursal bir araştırma halidir metafizik. Metafizik varlığı ve gerçekliğini araştırır, varlığın özüne inmeye çalışır ve bununla ilgili araştırmalar yapar. Diğer bilimsel kollarla arasındaki en büyük fark varlığı bütünüyle ele almasıdır. Metafizik bakış açısı için varlık incelemesinde canlı-cansız, görünen-görünmeyen, maddi-manevi ayrımları yoktur; varlığı varlık olması bakımından ele alır ve geniş bir bakış açısıyla inceler. Metafiziğin ele aldığı temel konular içinde varlık, tanrı, zihin, madde, beden, ruh, zaman, nedensellik ve özdeşlik gibi kavramlar vardır. Metafizik felsefesi Aristoteles’in belirlediği 3 ana tema ile adlandırılmıştır. 1.si Varlık bilimi olan ontoloji, 2.si Yaradan kavramını araştıran teoloji ve 3.sü bütün araştırmaların ilkelerini belirlemek üzere yapılan çalışmalardır. Metafizik felsefesi üzerine yapılan araştırmalar derinleştikçe metafizik aşkın ve içkin olmak üzere 2’ye ayrıldı.

İçkin metafizik görünenin ardını araştırmaktadır. Görünen bir cismin neden var olduğunu, nasıl var olduğunu, ardında olan ve var olmasını sağlayan bilinmeyen kavramları araştırır. Metafiziğin bu yaklaşımıyla kuantum fiziğinin de önünü açarak madde üzerine daha derin araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Atom altı parçacıklarının bulunmasıyla birlikte maddenin ötesinde enerji olduğunu, hatta maddenin de enerjinin bir formu olduğu bulunmuştur. Özellikle sicim teorisi ve çift yarık deneyi ile atom altı parçacıklarının gözlemci etkisi ile hareketinin değiştiğinin bulunması metafiziğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir. Her şey enerjidir, insan da bir enerjidir, enerjinin negatif ve pozitif türleri vardır. İnsan bir varlık olarak sadece görünen kas ve kemik gibi dokulardan oluşan bir canlı değildir. Bu negatif-pozitif enerjilerin arasında ve etkisi altındadır. Bütün bu verilerin ışığında kişinin kendi potansiyel enerjisini bilmesi, enerjisini yönetebilmesi ve pozitif frekansta kalabilmesi için metafizik bir kavram olan bioenerjinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu tekrar açığa çıkmıştır.

Metafiziğin diğer kolu olan aşkın metafizik maddenin ve görünenin varlığını sorgulamanın çok ötelerine giderek bütün varlığın kaynağını bulmaya yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapar. Mikrokozmoz olan insandan yola çıkarak makrokozmozu anlamayı ya da tam tersi makrokozmozu izleyerek ve anlayarak mikrokozmoz olan insanı çözebilmeyi, yani noktadan aleme-alemden noktaya olan bir döngüdür metafizik. Bu da demek oluyor ki insan zahirde ve batında (madde ve enerji iç içedir) alemler ile bir bütündür, alemler de insan ile bir bütündür. Aydınlanmış insanlar, mutasavvıflar, ruhsal öğretilerin başındaki ruhsal rehberler metafiziğin bu alanında çalışmalar yaparak ruhlarındaki yüksek bilinci açığa çıkarmış ve kullanmış insanlara açık birer örnektir. İçkin metafizik ile görünenden ve kendinden yola çıkarak kendi potansiyelini keşfeden, sadece görünen fizik bedenden ibaret olmadığını anlayabilen insanlar aşkın metafizik ile Bir olana doğru yolculuklarına devam etmektedirler.

Potansiyel Bioenerji Sistemi olarak metafiziğin felsefi ve ilmi boyutuyla birlikte ruh merkezli çalışmalar yapmaktayız. İnsanı metafiziksel bakış açısıyla bütünüyle değerlendirerek ve ruhsal gelişimi ile dünyevi hayatını pozitif enerji boyutunda yaşamalarını amaçlamaktayız. İçkin metafiziksel bakıştan aşkın metafiziksel bilince giden yol ruh ve pozitif enerjiden geçmektedir. Kendi potansiyelini ve kendi enerjisini bilen ve yönetebilen insanlar varlık alemi hakkında bir fikir sahibi olabilir ve bu yolda yürüyebilir. Kendini bilen Rab ’bini bilir diyebiliriz. Bu da ruhsal bir üstattan Potansiyel Bioenerji inisiyasyonuyla eğitim almakla olabilir.

Bioenerjiden yararlanabilmenin en etkili yolu da potansiyelinize uygun bioenerji seansıdır. Metafizik alanında çalışmalar yapmış bütün filozof ve düşünürlerin hayatları araştırıldığında, hepsinin büyük inisiye merkezlerinde eğitim aldıkları ve günümüz anlayışıyla bunun kuantum bilimi ve bioenerji sistemi olduğu görülecektir. Üstat Cenap Eryılmaz 25 yılı aşkın derin ilimleri ile kişinin ruh potansiyeline uygun Potansiyel Bioenerji inisiyesini gerçekleştirmekte ve bu şekilde öğrencilerimizin kendini keşfetme yolculukları başlatılmaktadır. Ruhsal Metafizik Uzmanlarımızın metafizik arındırma çalışmalarıyla bütün negatif enerji ve etkilerini ortadan kaldırarak danışanlarımızı ve öğrencilerimizi özgürleştirmekte, daha bilinçli ve ruhsal alanda kendini tanıyan insanlar olmalarını sağlamaktayız. Kendini bilme yolunda yürüyebilen insanlar hem dünyevi hayatlarına denge getirmekte hem de ruhsal yolculuklarına devam ederek mikrokozmozdan makrakozmoza olan enerjetik bağlantılarını en iyi şekilde yenileyerek onarabilmektedirler. Ben Tecelli Ruhsal Metafizik ve Potansiyel Bioenerji Uzmanı Ali Cihan. Potansiyel Bioenerji Sistemi ile ilgili faaliyetlerimiz, ruhsal arındırma çalışmalarımız, Potansiyel Bioenerji eğitim ve seanslarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için iletişim bölümünden bize ulaşabilir, metafizik ve Potansiyel Bioenerji ile ilgili konferanslarımız ile ilgili rezervasyon yaptırabilirsiniz.


Gsm 1 : 0530 120 47 97

Gsm 2 : 0506 871 11 44