Uzaktan Metafizik Bioenerji Desteği

Kainatta var olan herşey bir enerjidir. İnsanda görünür fizik bedenden ibaret olmayıp aynı zamanda eterik enerji bedenlere sahip bir varlıktır. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkelerinde uygulanan metafiiziksel enerji çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmaların amacı insanları negatif enerjilerden arındırarak nazar,büyü gibi tesirlerden meydana gelen ruhsal, bedensel, zihinsel sıkıntıları ortadan kaldırmaktır.